T. +40 251.359.127

Informații.

Denumirea societăţii: S.C. AGRIFARM S.R.L. Craiova

Numărul și data înregistrării la Registrul Comerţului: J16/150/1999

Cod unic: RO 11515860

Forma juridică de constituire: este o societate comercială cu răspundere limitată cu capital integral privat.

Asociat unic: FAHMRA BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH, cu sediul în Germania.

Administrator: Marin Diloiu

Capital social subscris: 379.100 lei - integral vărsat;

Tipul activităţii: Cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase și a plantelor de semințe oleaginoase, recepționarea, condiționarea și depozitarea produselor agricole, prestări de servicii efectuate către terți.