T. +40 251.359.127

Bun venit.

Misiunea noastră este de a cultiva terenurile agricole utilizând tehnologii moderne pentru obținerea de produse superioare calitativ și de a executa lucrări de prestări servicii care să contribuie la satisfacerea deplină a cerinţelor clienţilor noştri. În același timp, o preocupare stringentă pentru societatea noastră este găsirea și producerea de surse energetice alternative, în special de surse energetice regenerabile, în condițiile diminuării resurselor energetice convenționale și a creșterii prețului acestora pe piață.

S.C. AGRIFARM S.R.L. desfășoară de la înființare și până în prezent activități de „Cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase” prin exploatarea terenurilor agricole legal deținute și cultivarea acestora cu cereale și plante tehnice și energetice.

S.C. AGRIFARM S.R.L. are în exploatare terenuri în suprafață de aproximativ 3.500 ha pe domeniul administrativ teritorial al judeţului Dolj în comunele Cioroiași, Întorsura, Radovan și Lipovu, pe care le lucrează cu mașini și utilaje agricole performante, de ultimă generatie, producțiile realizate fiind depozitate în silozurile proprii ale firmei.

SILOZ - Crearea de capacități proprii de depozitare și stocare a producției a avut ca efect reducerea dependenței prețului de comercializare de fluctuațiile pieții, în condițiile păstrării calitative și cantitative optime a acesteia pentru o perioadă îndelungată.

Linia de procesare semințe a determinat controlul riguros și selectarea unui produs finit de calitate în condiții optime de ambalare.

Activitatea exploatației este orientată spre producția și comercializarea produselor agricole obținute în fermă. Acestea sunt valorificate pe piața internă, în baza unor contracte ferme încheiate cu agenții economici de profil.

În prezent, AGRIFARM operează ca un fermier de mărime medie, eficienţa sa crescând pe măsura creșterii randamentului culturilor înfiinţate, a productivităţii utilajelor și echipamentelor ce deservesc exploataţia agricolă, a reducerii cheltuielilor cu transportul, depozitarea, conservarea și condiţionarea produselor agricole obţinute de pe suprafeţele proprii exploatate, a obţinerii de venituri din prestările de servicii realizate pentru terţi.

SALCIA ENERGETICĂ - Creșterea viabilității economice a firmei este generată de introducerea unei culturi noi pe piața internă – salcia energetică, cu un mare potențial, fără probleme deosebite de desfacere deoarece produsul finit rezultat în urma recoltării poate fi o variantă sigură de surse energetice (încălzire, energie electrică) pentru localităţi, fiind utilizat ca biomasă (tocătura), brichete sau peleţi.